Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
3093 5a05
Reposted fromkarahippie karahippie viakaisza kaisza
Świat kończy się, a potem pędzi dalej.
— Jakub Małecki, Ślady
Reposted fromolewka olewka viacytaty cytaty
5685 a0ce
Reposted fromDoopamina Doopamina vialekkaprzesada lekkaprzesada

Szczęście ma wiele definicji. Pewne jest, że każdy chce go doświadczyć i zatrzymać w swoim życiu na dłużej. Według psychologii pozytywnej, której ojcem jest Martin Seligman, szczęście to dobrostan.

Można wyróżnić dwa rodzaje dobrostanu: hedonistyczny (zjedzenie dobrego posiłku, oglądanie pięknych krajobrazów, posiadanie pożądanych przedmiotów) oraz eudajmonistyczny (akceptacja siebie, pozytywne relacje z innymi, rozwój osobisty, celowość życia, kontrola nad otoczeniem, autonomia).

Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality
7333 3470
Reposted fromoll oll viapleassure pleassure

Szukam cię - a gdy cię widzę,
udaję, że cię nie widzę.

Kocham cię - a gdy cię spotkam,
udaję, że cię nie kocham.

Zginę przez ciebie - nim zginę,
krzyknę, że ginę przypadkiem..

— Kazimierz Przerwa- Tetmajer
0502 8cf3
Bo nie ma we mnie nic i nic nie jestem wart
A czerwień mojej krwi to tylko jakiś żart
I zapominać chcę tak często jak się da
Że nie ma we mnie nic i nic nie jestem wart

Ty pilnuj moich snów i przychodź kiedy chcesz
Te chwile z moich dni do jednej dłoni zbierz
I nie pocieszaj mnie i tak tu będę stał
Bo nie ma we mnie nic i nic nie jestem wart
— Myslovitz "Szklany człowiek"
Reposted fromxalchemic xalchemic viahindsight hindsight
1753 9bbe
Reposted fromzciach zciach viainzynier inzynier
7823 b18b 500
Reposted from0 0 viacomiendolirica comiendolirica
(...) jak dużo powiedzieć, a nic nie powiedzieć, jak się śmiać, gdy w środku nie do śmiechu, jak w coś wierzyć, gdy w nic się nie wierzy, (...). 
— Wiesław Myśliwski "Traktat o łuskaniu fasoli"
4986 1878 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viasadnessdove sadnessdove
2322 481c
Reposted frompogromcazelkow pogromcazelkow viahindsight hindsight
Cioran.
Reposted fromMamba Mamba viahindsight hindsight
0001 f3ab
Reposted fromtulipanowa tulipanowa viahindsight hindsight
0776 4e10
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viahindsight hindsight
4553 ae60
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl