Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
8903 deaf
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viawisniowysad wisniowysad
0733 7da7
Reposted fromwankymind wankymind viawisniowysad wisniowysad
7869 2e70
Reposted fromstrumienpola strumienpola
7914 b1a0 500
Reposted fromRubyBlue RubyBlue vialaparisienne laparisienne
1670 5bc8 500
Poświatowska
Reposted frommaardhund maardhund vialabellavita labellavita
7794 b883 500
Reposted fromSzczurek Szczurek viajossie jossie
Nie zabieraj dziecku kamieni spod nóg, bo gdy dorośnie, potknie się o ziarenko piasku.
— Autor nieznany
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viacomiendolirica comiendolirica
4141 a950 500
7901 29ea
Reposted frommisstodd misstodd vialaparisienne laparisienne
1550 f585
Reposted fromsnowlake snowlake vialaparisienne laparisienne
5862 6b75
Reposted fromnyaako nyaako vialaparisienne laparisienne
1494 b08d
Reposted fromsnowlake snowlake vialaparisienne laparisienne
Am I a good person? No. But do I try to be better every single day? Also no.
— Ronan Lynch (via incorrecttrcquotes)
Reposted fromlets-dream lets-dream vialaparisienne laparisienne
Wcale nie chodzi o fizyczność, o namiętne pocałunki i dotyk, który sprawia, że masz gęsią skórkę na całym ciele. To wszystko jest ważne, ale nie najważniejsze.  Chodzi o to, żeby mieć w drugiej osobie partnera, kogoś, kto Cię wspiera bez względu na wszystko, kto Cię zrozumie, nawet jeśli ma odmienne zdanie. Chodzi o to, żebyście dyskutowali, kłócili się, bronili swoich poglądów, żebyście poznawali swoje pasje, nie zamykali się w czterech ścianach, ma być ciekawie, ma się dziać.  Chodzi o to, by spotkać taką osobę, która sprawi, że będziesz chciał być lepszym człowiekiem. I która Ci w tym pomoże. 
— olewka
Reposted fromolewka olewka viaserialowaaa serialowaaa
Zawsze bądź ostrożny, jeżeli chodzi o plotki na temat kobiety. Przeważnie pochodzą od mężczyzny, który nie może jej mieć, lub kobiety, która nie może z nią konkurować.
Reposted fromcel cel viaSenyia Senyia
Większość ludzi jest z kimś ze strachu przed samotnością. Ty szukasz magii. To rzadkość.
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl