Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
2568 9695 500
Reposted fromcalifornia-love california-love
Myślę, że w życiu są takie sukcesy, które w rzeczywistości były naszymi największymi porażkami. I porażki, które z perspektywy czasu okazały się być dla nas dobre. Życie zaskakuje. Są bliscy ludzie, którzy tak naprawdę są bardziej odlegli niż niejedna z gwiazd na niebie. I tacy, którzy mimo złudnego dystansu budują nasze serce. Są miłości, które okazały się być błędami. Są błędy, które tak naprawdę były miłością.
— Aleksandra Steć
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viaoll oll
8152 aa7f 500
Reposted frompannadziewanna pannadziewanna viafreeway freeway
It was just another bad day of bad life
— 20:21
Reposted fromwakemeupx wakemeupx viafreeway freeway
Czy tacy ludzie naprawdę istnieją? Tacy, którzy mieszkają nad morzem, mają własne, przytulne mieszkania a każdy dzień zaczynają od śniadania? Ludzie, którym chce się codziennie dobrze wyglądać, którzy w drodze do pracy wstępują po pachnącą kawę? Mają pracę, którą lubią, która nie jest stresem a przyjemnym wyzwaniem? Wychodzą z niej o 16 a gdy chcą wziąć urlop to po prostu o tym mówią, z uśmiechem? Ludzie, którzy po pracy idą na siłownię, do kina, spotykają się z przyjaciółmi, mają czas na słuchanie muzyki? Wieczorem nigdy nie są na tyle zmęczeni by pominąć demakijaż, kładą się w czystej pościeli a zamiast telefonu czytają rozdział książki przed snem? Zasypiają spokojnie, nie martwią się chorobami, nie myślą o śmierci i o tym, że jutro będzie takie samo jak wczoraj.
— doubleespresso
Reposted fromdoubleespresso doubleespresso viafreeway freeway
Reposted fromweightless weightless viamops mops
4182 c6b8 500
Stradom, Kraków.
Reposted fromarrima arrima viaanything anything
6145 bbf8 500
Reposted frompiehus piehus viaoll oll
0635 4243 500
To uczucie... (Rozczarowani)
Reposted fromjadex jadex viaoll oll
7129 3560
Reposted fromEtnigos Etnigos viaoll oll
8910 f8b8 500
Reposted frompiehus piehus viaoll oll
I wanted movement and not a calm course of existance. I wanted excitement and danger and the chance to sacrifice myself for my love.
— Leo Tolstoj
0656 dc05 500

zanikanie:

xxx

Reposted fromdivi divi viamefir mefir
8359 ee93 500
Reposted fromRoaraAvis RoaraAvis viamefir mefir
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl