Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
4224 a1d9
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaanastasie anastasie
Reposted fromoll oll viairmelin irmelin
7380 272e 500
Reposted fromu-dit u-dit viamarcepani marcepani
Nigdy nie żałuj pieniędzy wydanych na kwiaty lub książki.
— H. Jackson Brown, Jr.
Reposted fromobliviate obliviate viaNieOdejdeStad NieOdejdeStad
7966 40c1
Reposted frombluesunday bluesunday viaagipacz agipacz
9324 6384
u mnie w mieszkaniu są na zmianę okresy idealnego porządku i skrajnego bajzlu, taka syfusoida
— internetsowe Definicje Mojego Życia (via bash)
8127 28a7
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viascorpix scorpix
Wiesz co jest największą tragedią tego świata? Ludzie, którzy nigdy nie odkryli, co naprawdę chcą robić i do czego mają zdolności. Synowie, którzy zostają kowalami, bo ich ojcowie byli kowalami. Ludzie, którzy mogliby fantastycznie grać na flecie, ale starzeją się i umierają, nie widząc żadnego instrumentu muzycznego, więc zostają oraczami. Ludzie obdarzeni talentem, którego nigdy nie poznają. A może nawet nie rodzą się w czasie, w którym mogliby go odkryć. 
— Terry Pratchett, "Ruchome Obrazki"
0998 6624
Reposted fromkarmacoma karmacoma
Nie można tak ciągle liczyć na kogoś, że ten ktoś za ciebie zrobi wszystko, że weźmie za rączkę, poprowadzi na gotowe. Ty sam musisz w siebie uwierzyć, sam próbować, nie oglądać się ciągle na innych. A że trzeba czasami zacisnąć zęby, no, takie już jest życie. Samo nic nie przychodzi, wszystko trzeba zdobywać.
— Marek Hłasko – Wybór opowiadań
Reposted fromnyaako nyaako viatulele tulele
Every word has consequences. Every silence, too.
— The Selected Essays (Jean-Paul Sartre)
Reposted frompensieve pensieve viatulele tulele
7501 fc57 500
Reposted fromoll oll viamefir mefir
2215 a16e
Reposted fromgosciunew gosciunew viaMaddoxx Maddoxx
5988 dfef 500
Reposted fromrazzmatazz razzmatazz viaMaddoxx Maddoxx
5288 bcef
Reposted fromnajlepsza najlepsza viainspirations inspirations
2945 cd38 500
Reposted fromssozs ssozs viaSenyia Senyia
1914 d6e7 500
#ścianizm
Reposted fromgoniewicz goniewicz viaSenyia Senyia
5386 bfca 500
Reposted frommatwin matwin viamaczowka maczowka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl