Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
Lubię ludzi, którzy potrafią mądrze milczeć zamiast głupio gadać.
— Marcin Prokop
Reposted frommahidevran mahidevran vialaparisienne laparisienne
1045 01ae
9462 19a6 500
Świetlicki na każdą nie-pogodę
Reposted fromautosennosc autosennosc vialaparisienne laparisienne
6124 0dc9 500
1279 8bf7 500
Chuck Palahniuk - "Powiedz wszystko" 
Reposted fromkartoNik kartoNik viaSenyia Senyia
Pamiętaj! Nie wybieraj tanich ludzi, łatwej drogi i szybkiej miłości. Od tych trzech rzeczy nawet gówno jest więcej warte.
— Oczami Mężczyzny
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vianestlee nestlee
Reposted frombluuu bluuu viaSenyia Senyia
8692 5bcb 500
Reposted fromonionrings onionrings viaNemours Nemours
Zazdrość to jeden z objawów niewiary w samego siebie.
Reposted fromchocoway chocoway viakmj kmj
4653 4d43
Od dziecka mam dogłębne poczucie samotności. Możliwe, że inni też się tak czują, ale nie będę przecież biegać po ulicach i pytać ludzi, czy są tak samo samotni jak ja. Wylądowałbym pewnie w zakładzie zamkniętym.
— Thom Yorke
Reposted frompozeczkowa pozeczkowa viainspirations inspirations
Myślę, że większość ludzi po prostu potrzebuje złudzeń tak samo jak powietrza do oddychania. Życiowy realizm jest ciężarem nie do udźwignięcia.
— Woody Allen.
Reposted fromgwiazdeczka gwiazdeczka viainspirations inspirations
0519 25eb
Reposted fromfitvet fitvet viaSenyia Senyia
1296 7069
Reposted fromoutoflove outoflove viaanastasie anastasie
2690 701b 500
Reposted fromoopsiak oopsiak viaanastasie anastasie
Zapominamy to, co chcemy pamiętać, a pamiętamy to, o czym chcielibyśmy zapomnieć.
— Cormac McCarthy
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viainspirations inspirations
1319 7294 500
Reposted fromoutoflove outoflove viaweheartit weheartit
Nie dotarło. Siedziała wkurwiona i zachowywała się jak milcząca idiotka. To niesamowite, że niektórzy nawet milcząc pierdolą głupoty.
— Ochocki, Vithren
Reposted fromvith vith viainspirations inspirations
8227 9a3f 500
Katowice, Silesia. #tymczasem
Reposted fromavooid avooid viainspirations inspirations
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl