Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
5656 3e96
Reposted fromnastypsychotic nastypsychotic viamagenno magenno
1387 478b 500
Reposted fromkuroi-ame kuroi-ame viabadassfromhell badassfromhell
0744 7623
9440 3012
Reposted fromvampiric vampiric viainzynier inzynier
1880 44ab 500
Reposted fromremeeember remeeember viaoutline outline
4486 c38f 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viaoversensitive oversensitive
Chyba właśnie po tym można poznać ludzi naprawdę samotnych. Zawsze wiedzą, co robić w deszczowe dni.
— S. King, Christine
5523 361b 500
J.Żulczyk "ślepnąc od świateł" !!
1279 8bf7 500
Chuck Palahniuk - "Powiedz wszystko" 
Reposted fromkartoNik kartoNik viabadassfromhell badassfromhell
Coś mi mówiło, że ktoś może na mnie czekać.... Myliłem się. Nikt nie czekał.
— Charles Bukowski
Reposted frompouler pouler viabadassfromhell badassfromhell
Nigdy nie należy oceniać człowieka według jego znajomych i przyjaciół. Judasz miał przecież nienagannych.
— Paul Verlaine - "Poezje"
Reposted fromseleneskin seleneskin viairmelin irmelin
Nie chciałabym być najpiękniejszą kobietą świata, nie chciałabym być idealna, dystyngowana, wspaniała czy wzorowa. Chcę być pasjonująca...
— N. Belcik
Reposted fromswojszlak swojszlak viabadassfromhell badassfromhell
Nie jestem ani trochę normalna, ale przynajmniej jestem sobą.
— O.
Reposted fromyourtitle yourtitle viabadassfromhell badassfromhell
Ja nie wiem czy jestem zła, czy szczęśliwa, czy mam na wszystko wyjebane, czy mi zależy i się przejmuje. Ja po prostu nie ogarniam co się ze mną dzieje.
0900 cb69
Reposted fromegocentricgirl egocentricgirl viayanek yanek
Na pytanie "co słychać?" chciałem zabijać.
— Błażej Przygodzki, Dziennik samobójców
Reposted fromfajnychnielubie fajnychnielubie viazabka zabka
8798 58e5 500
Reposted fromkaiee kaiee viaanything anything
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl