Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
"Bycie parą jest ciężkie. A zobowiązania, poświęcenia - to trudne. Ale jeśli to ta właściwa osoba, to wtedy jest łatwo. Patrzeć na dziewczynę i wiedzieć, że jej szczęście jest wszystkim czego pragniesz w życiu, to powinna być najłatwiejsza rzecz na świecie. A jeśli tak nie jest, to oznacza, że to nie jest ta jedyna."
— ?
Reposted fromExfeletes Exfeletes viaMySoupx3 MySoupx3
4244 fa51
Reposted frombezpodtekstow bezpodtekstow viaMySoupx3 MySoupx3
7838 10a6 500
Reposted frometernaljourney eternaljourney viaMySoupx3 MySoupx3
1023 2e2a 500
Reposted fromsoftboi softboi viaMySoupx3 MySoupx3

"Wiem, co pomaga w likwidowaniu lęku. (...) Bez wątpienia - regularne spanie w jednym łóżku z osobą, o której wiemy, że gdy będziemy mieli 39 stopni gorączki, ona pójdzie nam do apteki i ugotuje nam rosół."

Jakub Żulczyk

Tymczasowy spadek nastroju to nie najgorsze, co może nas czekać. O wiele gorzej dzieje się, gdy zaczynamy wierzyć w to, co myślimy.
— Małgorzata Ohme
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viairmelin irmelin
3481 b9c2 500
6109 94ae 500
Reposted fromSilentRule SilentRule viafreeway freeway
2461 61f7 500
Reposted fromnenya nenya viafreeway freeway
3558 1e24 500
Reposted fromhrafn hrafn viafreeway freeway
Człowiek w życiu potrzebuje czegoś stałego. Choćby nie wiem jak cygańsko, bujnie czy odkrywczo chciał żyć, potrzebuje stałych lądów, wiernych stworzeń. 
— Agnieszka Osiecka
Reposted fromlovvie lovvie viadancingwithaghost dancingwithaghost
Zwierzę umiera, nie zdycha. Zdycha to mi wiara w ludzi i ich wrażliwość. 
— "Weź mnie. Tu i teraz."
to inna relacja od wszystkich, jakie miałam do tej pory.  a już zdecydowanie całkowicie inna od poprzedniej. po części dlatego, że niczego nie oczekuję, niczego nie określam. cieszę się tym, co jest.  nie wiem czy do to dobrze. nie wiem, czy nadal boję się zaangażować aż tak mocno jak kiedyś.  dopóki jestem szczęśliwa nie muszę znać odpowiedzi na te pytania.  przede wszystkim jednak relacja jest inna dlatego, że to ja jestem teraz inna. często to zauważam.   jestem pewna siebie. bardziej świadoma. a co najważniejsze - lubię samą siebie.  to nowe. to miłe. to ważne doświadczenie. 
— jestnamdzisiajsmutno.soup.
2336 7941 500
Reposted fromcontigo contigo viaMsChocolate MsChocolate
7938 a03a 500
z książki R. J. Palacio - "365 dni cudowności"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate
Ludzie pchają prezenty do koszyków licząc, że miłość najbliższych zdobędą prezentami. Czasu którego nie mamy dla drugiej osoby nie da się odkupić żadnym materialnym prezentem.
— znalezione.
Reposted fromMsChocolate MsChocolate
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl