Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
7568 3a4b 500
Reposted fromLadyevil Ladyevil viairmelin irmelin
6884 8293 500
Reposted fromfascinated fascinated viafreeway freeway
-Prawdę mówiąc, nie chcę od ciebie odchodzić - powiedziała po chwili.
- To nie odchodź
- Ale z Tobą do niczego nie dojdę.
— Haruki Murakami - Przygoda z owcą
Reposted frompieprzycto pieprzycto viafreeway freeway
To ja tu sobie poleżę, popłaczę i poczekam aż będzie wreszcie kurwa dobrze
— Martwy lis
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viairmelin irmelin
Do not expect people to tell you the truth because they also lie to themselves.
— Don Miguel Ruiz, The Four Agreements (via Transcend)
Reposted frommr-absentia mr-absentia viafreeway freeway
5712 1e89 500
Reposted fromluckysantangelo luckysantangelo viafreeway freeway
5485 29e3 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viafreeway freeway
0081 2e38 500
Reposted fromxawery xawery viarudaizia rudaizia
Jak usłyszę, że nie mam prawa być kurewsko przybita, bo są tacy, którzy mają gorzej, wytłumaczę panu, że to tak, jakby zabronić szczęśliwemu się radować, bo są tacy, którzy mają lepiej.
— Remigiusz Mróz - "Testament"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viarudaizia rudaizia
2313 a2b5
Reposted fromlostinspace lostinspace viafreeway freeway
3743 a99a 500
Reposted fromteijakool teijakool viairmelin irmelin
Wolisz być z kimś, kto naprawdę cię słucha, czy zaledwie słyszy?
— Magdalena Czmochowska - "Cholerna Książka"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viairmelin irmelin
0628 9c6b 500
Reposted fromcontigo contigo viafreeway freeway
1528 dffd 500
Reposted fromsoftboi softboi viafreeway freeway
3739 9267 500
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viafreeway freeway
tak naprawdę chodzi o codzienność. o herbatę wypitą w spokoju rano. o wspólnie zjedzoną kolację. o to, kto wstawi pranie. o kupno soczystych, słodkich pomidorów. o makaron z serem i brokułami. o własną hodowlę ziół na balkonie. poranne pieszczoty z kotem. trzymanie się za dłonie. nową, różową szminkę. delikatne promienie słońca na skórze. planowanie wakacyjnych podróży. każdy z nas chce być wielki, wiele osiągnąć, przeżyć jak najwięcej. czujemy niedosyt, lecz to nie o to chodzi. nie chodzi o to by być w życiu najlepszym. chodzi o to by jak najlepiej przeżywać dni, które jeszcze są przed nami.
— doubleespresso
Jest taka chwila, w której, zdani sami na siebie, ludzie przestają żyć, a starają się zaledwie przeżyć.
— Stephen King
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viaharridan harridan
Generalnie była to dziewczyna miła, uczuciowa, choć na wskroś, na wylot chyba pierdolnięta.
— Dorota Masłowska
Reposted frompasazerka pasazerka viainspirations inspirations
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl