Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
4530 18e1 500
Reposted fromnutt nutt viaoll oll
Nie cierpię alkoholików. Nie pochylam się z troską nad chorym, bo uważam, że można się leczyć, a nie tkwić w destrukcji. Ale nasza kultura jest przystosowana do pijaków lepiej niż do matek z dziećmi. Alkoholicy mogą w niej hibernować latami i mieć jeszcze społeczny szacunek.
— Manuela Gretkowska, Trudno z miłości się podnieść.
Reposted frommhsa mhsa viacytaty cytaty
2411 6efe 500
Reposted fromfmcg4545 fmcg4545 viainsanedreamer insanedreamer
9238 f520 500
Reposted frompiehus piehus viainsanedreamer insanedreamer
0580 2034 500
Reposted fromniemoc niemoc viamops mops
Reposted fromFlau Flau viamops mops
5335 0f46
Reposted fromkarahippie karahippie
5332 0a0e
Reposted fromkarahippie karahippie viairmelin irmelin
0740 6aed 500
Reposted frompchamtensyf pchamtensyf viairmelin irmelin
8409 0704
Reposted frompsychedelix psychedelix viairmelin irmelin
Fascynują mnie ludzie, którzy robią więcej, niż mówią. Mogłabym stać się kimś takim.
— Sylvia Plath, "Dzienniki 1950-1962"
Serce mi się ścisnęło, jak go zobaczyłam. Głupie to serce jakieś, czy co?
— Monika Sawicka
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viairmelin irmelin
2967 b65f 500
Reposted fromnutt nutt viaelentarie elentarie
9141 06ef 500
Reposted fromkatsiu katsiu viabercik bercik
8834 cd6d
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey vialaparisienne laparisienne
8088 e579 500
Reposted fromdranger dranger viakomplikacja komplikacja
5205 3ea9 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...